Teenused

Metsa ost, metsa müük ja majandamine


Meie tegevused:
- Metsakinnistute ost
- Kasvava metsa raieõiguse ost
- Ümarmaterjali ost ja müük
- Talumaade ostmine koos metsa- ja (põllu)maaga
Pakume usaldusväärset ja õiglast hinda, kiiret asjaajamist ja abi dokumentide korraldamisel.

Leiame teie väärtuslikule metsale kiirelt ostja, aitame korraldada Teie tehingud Teile meelepärases tempos ning asukohas.

Metsaterminalil on pikajalised kogemused metsa majandamisel ja hooldamisel. Igapäevatöös teeme koostööd usaldusväärsete ning professionaalsete partneritega, mis loob aluse pikaajalisele koostööle.

Konsultatsioon metsaomanikule


Mets vajab pidevat tähelepanu ja hoolt. Metsa väärtustav metsaomanik on sellest teadlik ja käitub heaperemehelikult oma varaga, hooldades seda kas ise või usaldades kedagi teist seda tegema.
Kui soovite oma metsa müüa või teha hooldustöid, siis aitame Teid meeleldi metsa hindamisel, tööde planeerimisel või mistahes muudes töödes, mis on seotud Teie metsaga. Teostame metsamajandamisega seotud hooldustöid (erinevad dokumendid, hoolduskavad, toetused jne.).

Hindame pikaajalisi partnersuhteid, seda nii ettevõtete kui ka eraisikute vahel.

Metsaraie


Mis siis on metsaraie?
Metsa majandamise all mõistetakse selle sihtotstarbelist kasvatamist ja kasutamist ning samuti metsa uuendamist ja kaitset.
Metsaraie all mõistetakse metsamaal puude ja põõsaste langetamist, nende tüvede laasimist ja järkamist ning langetatud metsamaterjali koondamist ja kokkuvedu vahelattu, kust omakorda transporditakse see edasi lisaväärtuse loomiseks saekaatrisse või mujale. Raided jagunevad peamiselt uuendus- ja hooldusraieteks, mille teostamisel omame pikaajalist kogemust, et maksimeerida metsaomaniku tulu. Metsa uuendamine ja uuendusraied on omavahel tihedalt seotud, kuna metsa uuendamise eelduseks ongi tihti uuendusraied, mille aktiivsus sõltub mitmetest teguritest nagu puiduturg, maksupoliitika, ilmastik, omaniku tuluvajadus jne. Leiame teile optimaalse lahenduse! Võtke ühendust meie kotoriga